Aktualności

Naruszyli przepisy o legalności zatrudnienia cudzoziemców

04 lutego 2010

W styczniu 2010 r. inspektorzy pracy OIP w Opolu zakończyli kontrolę w zakładzie zajmującym się uprawą sadzonek kwiatów w Karłowicach.

W podsumowaniu ustaleń kontrolnych wziął udział prezes zarządu Spółki – obywatel Holandii, a także dyrektor zakładu w Karłowicach. Zakład zatrudniał m.in. 58 obcokrajowców z Ukrainy i Tajlandii, którzy pracowali na polach uprawnych oraz w pomieszczeniach elewatorów zbożowych przy segregowaniu sadzonek do wysyłki.

W wyniku kontroli przeprowadzonej wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej ustalono, że pracodawca naruszył przepisy Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. nie potwierdził cudzoziemcom umów o pracę oraz nie zgłosił ich do ubezpieczenia społecznego.

Stwierdzono ponadto inne nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy, a także przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, m.in. pracodawca nie skierował cudzoziemców na profilaktyczne badania lekarskie oraz nie zapewnił im wstępnych szkoleń w dziedzinie bhp.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, wobec prezesa zarządu, a także dyrektora zakładu zostały sporządzone wnioski o ukaranie do sądu grodzkiego bez przeprowadzenia rozprawy – z uwagi na dobrowolne poddanie się karze grzywny.

Należy podkreślić, że osoby zarządzające firmą od chwili rozpoczęcia kontroli współpracowały z inspektorami pracy, udostępniając wszelkie wymagane dokumenty.

Jeszcze w trakcie kontroli pracodawca zawarł z 47 cudzoziemcami umowy o pracę, w tym z obcokrajowcami wykonującymi pracę bez jakiejkolwiek umowy na piśmie. Poddał wszystkich pracowników profilaktycznym badaniom lekarskim oraz szkoleniom z zakresu bhp. Złożył w Powiatowym Urzędzie Pracy oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy oraz zgłosił pracowników do ubezpieczenia społecznego.

Pracodawca naliczył i wypłacił wynagrodzenie za pracę, w tym za godziny nadliczbowe oraz inne należne świadczenia pieniężne:

· za październik 2009 r. dla 58 pracowników w kwocie: 172.975 zł brutto,

· za listopad 2009 r. dla 50 pracowników w kwocie: 63,374 zł brutto.

Cudzoziemcy zatrudnieni w Karłowicach posiadali umowy zawarte na okres do 15 listopada 2009 r., a tylko w kilkunastu przypadkach maksymalnie do 31 grudnia 2009 r.

Kalendarium
Zobacz pełny kalendarz wydarzeń
Informacje
Polityka prywatności

Kierownictwo OIP

Adres:
OIP Opole
ul. Oleska 121 „C”
45-231 Opole

Tel. 77 47 00 900
Faks 77 45 74 207

e-mail


Godziny urzędowania
poniedziałek - piątek
w godzinach 7.30-15.30

Zgłoszenia wypadków
Tel. 77 47 00 940
Tel. kom. 606 388 143

UWAGA! Podane numery telefonów służą wyłącznie przyjmowaniu zgłoszeń o zaistnieniu ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych wypadków przy pracy. Pod wskazanymi numerami nie będą udzielane jakiekolwiek porady z zakresu prawa pracy. Jeśli chcesz uzyskać poradę, zobacz sekcję „Udzielanie porad” poniżej.

Zgłoszenia pracodawców drogą elektronicznąOferty pracy w OIP Opole

Informacje o likwidacji środków trwałych i składników majątku ruchomego.
Udzielanie porad
Osobiście - parter p.1,2

Telefonicznie
tel. 77 54 58 000
dla telefonów komórkowych
opłata wg taryfy operatora

tel. 801 002 022
dla telefonów stacjonarnych
koszt 0,29 PLN netto/min

pon. 10.00 - 17.30
wt, śr, pt. 10.00 - 15.00
czw. 10.00 - 17.00
przerwa 15.00 - 15.30

Porady z zakresu Karty Nauczyciela i prawa oświatowego
pokój nr 21
w poniedziałki w godz. 9.00 - 13.00
numer telefonu:
77 47 00 921

Porady techniczne
we wtorki
w godz. 8.00 - 15.00
numer telefonu:
77 47 00 900

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje o przetargach umieszczone są na stronie BIP

This is alternative content.

Sprzęt roboczy Ocena ryzyka zawodowego Młodzi pracownicy - bezpieczny start Poznaj swoje prawa w pracy
Wypadki
Wypadek - co robić? Zgłaszanie wypadków

Liczby na chwilę obecną:

0 / 0

ofiar śmiertelnych/
cieżkiego uszkodzenia ciała w dniu dzisiejszym

4 / 5

ofiar śmiertelnych/
cieżkiego uszkodzenia ciała w bieżącym miesiącu

8 / 20

ofiar śmiertelnych/
cieżkiego uszkodzenia ciała w bieżącym roku

Dane dotyczą ilości
zdarzeń wypadkowych
zgłoszonych
do OIP Opole, co nie oznacza, że zdarzenie zostanie uznane za wypadek przy pracy.

Porady prawne

Wynagrodzenia

Czy dodatek za pracę w godzinach nocnych pracodawca może wliczyć do najniższej płacy krajowej?

Wybrane witryny