Aktualności

Naruszyli przepisy o legalności zatrudnienia cudzoziemców

04 lutego 2010

W styczniu 2010 r. inspektorzy pracy OIP w Opolu zakończyli kontrolę w zakładzie zajmującym się uprawą sadzonek kwiatów w Karłowicach.

W podsumowaniu ustaleń kontrolnych wziął udział prezes zarządu Spółki – obywatel Holandii, a także dyrektor zakładu w Karłowicach. Zakład zatrudniał m.in. 58 obcokrajowców z Ukrainy i Tajlandii, którzy pracowali na polach uprawnych oraz w pomieszczeniach elewatorów zbożowych przy segregowaniu sadzonek do wysyłki.

W wyniku kontroli przeprowadzonej wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej ustalono, że pracodawca naruszył przepisy Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. nie potwierdził cudzoziemcom umów o pracę oraz nie zgłosił ich do ubezpieczenia społecznego.

Stwierdzono ponadto inne nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy, a także przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, m.in. pracodawca nie skierował cudzoziemców na profilaktyczne badania lekarskie oraz nie zapewnił im wstępnych szkoleń w dziedzinie bhp.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, wobec prezesa zarządu, a także dyrektora zakładu zostały sporządzone wnioski o ukaranie do sądu grodzkiego bez przeprowadzenia rozprawy – z uwagi na dobrowolne poddanie się karze grzywny.

Należy podkreślić, że osoby zarządzające firmą od chwili rozpoczęcia kontroli współpracowały z inspektorami pracy, udostępniając wszelkie wymagane dokumenty.

Jeszcze w trakcie kontroli pracodawca zawarł z 47 cudzoziemcami umowy o pracę, w tym z obcokrajowcami wykonującymi pracę bez jakiejkolwiek umowy na piśmie. Poddał wszystkich pracowników profilaktycznym badaniom lekarskim oraz szkoleniom z zakresu bhp. Złożył w Powiatowym Urzędzie Pracy oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy oraz zgłosił pracowników do ubezpieczenia społecznego.

Pracodawca naliczył i wypłacił wynagrodzenie za pracę, w tym za godziny nadliczbowe oraz inne należne świadczenia pieniężne:

· za październik 2009 r. dla 58 pracowników w kwocie: 172.975 zł brutto,

· za listopad 2009 r. dla 50 pracowników w kwocie: 63,374 zł brutto.

Cudzoziemcy zatrudnieni w Karłowicach posiadali umowy zawarte na okres do 15 listopada 2009 r., a tylko w kilkunastu przypadkach maksymalnie do 31 grudnia 2009 r.

Kalendarium
Zobacz pełny kalendarz wydarzeń
Informacje
Polityka prywatności

Kierownictwo OIP

Adres:
OIP Opole
ul. Oleska 121 „C”
45-231 Opole

Tel. 77 47 00 900
Faks 77 45 74 207

e-mail


Godziny urzędowania
poniedziałek - piątek
w godzinach 7.30-15.30

Zgłoszenia wypadków
Tel. 77 47 00 940
Tel. kom. 606 388 143

UWAGA! Podane numery telefonów służą wyłącznie przyjmowaniu zgłoszeń o zaistnieniu ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych wypadków przy pracy. Pod wskazanymi numerami nie będą udzielane jakiekolwiek porady z zakresu prawa pracy. Jeśli chcesz uzyskać poradę, zobacz sekcję „Udzielanie porad” poniżej.

Zgłoszenia pracodawców drogą elektronicznąOferty pracy w OIP Opole

Informacje o likwidacji środków trwałych i składników majątku ruchomego.
Udzielanie porad
Osobiście - parter p.1,2

Telefonicznie
tel. 77 54 58 000
dla telefonów komórkowych
opłata wg taryfy operatora

tel. 801 002 022
dla telefonów stacjonarnych
koszt 0,29 PLN netto/min

pon. 10.00 - 17.30
wt, śr, pt. 10.00 - 15.00
czw. 10.00 - 17.00
przerwa 15.00 - 15.30

Porady z zakresu Karty Nauczyciela i prawa oświatowego
pokój nr 21
w poniedziałki w godz. 9.00 - 13.00
numer telefonu:
77 47 00 921

Porady techniczne
we wtorki
w godz. 8.00 - 15.00
numer telefonu:
77 47 00 900

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje o przetargach umieszczone są na stronie BIP

This is alternative content.

Sprzęt roboczy Ocena ryzyka zawodowego Młodzi pracownicy - bezpieczny start Poznaj swoje prawa w pracy
Wypadki
Wypadek - co robić? Zgłaszanie wypadków

Liczby na chwilę obecną:

0 / 0

ofiar śmiertelnych/
cieżkiego uszkodzenia ciała w dniu dzisiejszym

2 / 6

ofiar śmiertelnych/
cieżkiego uszkodzenia ciała w bieżącym miesiącu

10 / 26

ofiar śmiertelnych/
cieżkiego uszkodzenia ciała w bieżącym roku

Dane dotyczą ilości
zdarzeń wypadkowych
zgłoszonych
do OIP Opole, co nie oznacza, że zdarzenie zostanie uznane za wypadek przy pracy.

Porady prawne

Kodeks pracy

Czy pracodawca może dać pracownikowi najpierw upomnienie, czy od razu naganę?

Wybrane witryny